เลือกสีที่ชอบ ::>>>               
ปรับขนาดตัวอักษร: 
Google Custom Search

www.dmh.go.th++ กองคลัง กรมสุขภาพจิต ++
ยินต้อนรับเข้าสู่ INTRANET SERVICE
 
!! โปรดทราบ :: ท่านจำเป็นต้องตั้ง Username และ Password เฉพาะตัวของท่านใหม่(ลงทะเบียน) !!
<< คลิกลงทะเบียน >>

โปรดอ่านคำชี้แจง : เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ... กองคลัง กรมสุขภาพจิต จึงได้ปรับปรุงระบบการ Login เข้าใช้งาน INTRANET SERVICE ของกองคลัง ซึ่งขณะนี้มี 2 บริการ ได้แก่ ระบบแสดงรายละเอียดเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) และ ระบบแสดงใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยยกเลิกการ Login ด้วยเลขบัตรประชาชน แบบเดิม ดังนั้น ขอให้ท่านทำการลงทะเบียนตั้งค่า Username และ Password เฉพาะของตัวท่านเอง (ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ครั้งต่อไปให้ท่านใช้ Username และ Password ที่ท่านกำหนดเองในการ Login เข้าใช้งาน หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง เลขบัตรประชาชนและหน่วยงานต้นสังกัด ส่ง email ไปที่ finance@dmh.go.th, สำเนาถึง (cc) amornvit@hotmail.com หรือโทร. 025908048 หรือ 55048 ..ขออภัยในความไม่สะดวก


:: กรุณาใช้ Username และ Password ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ ::
  Username:   
  Password:   
 


ลืม Username และ Password?
 
คลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

เกี่ยวกับกองคลัง
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

Intranet กองคลัง
- รายละเอียดเงินเดือน
- ใบรับรองการหักภาษีฯ
- ชมรมชาวคลัง

E-Reports
- รายงานสถานะเงินบำรุง (สจ.รง.1032)
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินบำรุง
- รายงานวิเคราะห์ต้นทุน
- รายงานการประชุมกองคลัง
- GPSC

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 กองคลัง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
เริ่มใช้งาน : October 24, 2013, 10.00AM  เว็บไซต์เดิม